Temadage og kurser

BRUCE D. PERRY OG DEN NEUROSEKVENTIELLE TILGANG

 

Jeg har sammensat en kursusrække i Bruce D. Perrys neurosekventielle teori og anvendelse i praksis der bliver udbudt gennem Docenten.dk. Tillige er jeg supervisor og mentor for fagpersoner der er i gang med certificering i NMT gennem CTA og Bruce Perry.

 

Jeg sammensætter målrettede kurser og uddannelser til organisationer, der ønsker at arbejde ud fra en neurosekventiel tilgang. Kontakt for mere information.

 

Eksempler på afviklede temadage og kurser

 • Bruce D. Perry i praksis – Neurosekventielle forståelser og at arbejde ud fra denne forståelse

 • Hvordan vurderer vi ”What Works for Whome?”, altså hvilken behandling vi skal sætte ind med til hvilket individ?

 • Den udviklende hjerne og betydningen af traumer og/eller omsorgssvigt

 • The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT): en neurobiologisk og udviklingssensitiv tilgang til at forstå individets udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder

 • Hjernens opbygning og funktion med fokus på betydningen heraf for forståelsen og behandlingen af børn, unge og familier

 • Den neurosekventielle tilgang i PPR arbejde

 • Den neurosekventielle tilgang og mentalisering - ligheder, forskelle og potentialer i samtænkning heraf

 

 

NEUROAFFEKTIV UDVIKLINGSPSYKOLOGI

 

Jeg holder temadage i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Der vil i løbet af 2016 komme kurser i at anvende EDS (Emotional Development Scale), at fortolke og formidle udviklingsprofiler og i at tilrettelægge interventioner på baggrund heraf.

 

Eksempler på afviklede temadage og kurser

 • Det neuroaffektive landskab – psykiske ubalancer og udviklende samspil

 • At leve med børn eller unge der har oplevet omsorgssvigt eller/og traumer – hverdagens udviklende samspil i plejefamilier

 • Kroppen og behandling. Neuroaffektiv og neurosekventiel perspektiv på interventioner og behandling

 

 

MENTALISERING 

 

Jeg holder oplæg om mentaliseringsbaseret pædagogik og behandling for plejefamilier, familieplejekonsulenter, socialrådgivere, familieskoler, sundhedsplejesker, institutioner, specialinstitutioner, skoler, psykologer o.a..

 

Eksempler på afviklede temadage og kurser

 • Hvordan kan man arbejde konsultativt ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang? Hvordan kan man arbejde med mentalisering i gruppeprocesser i professionelle netværk?

 • Udvikling og behandling af mentalisering

 • Kommunikationsformer – hvad skaber hvilken kommunikation?

 • Hvordan kan man skabe tryghed og basis for udvikling i udfordrende professionelle miljøer?

 • Mentalisering og det neurobiologiske grundlag herfor

 

 

TEMADAGE

OG KURSER

 

 Jeg sammensætter en kursusrække i Bruce D. Perrys neurosekventielle teori og praksis.