Supervison

Beskrivelse af indholdet i en NMT udredning

 

NMT (neurosequential model af therapeutics) er en multidimensionel vurdering, der vil hjælpe til at fastsætte og målrette behandling og foranstaltning for et specifikt barn. NMT er en integration af neurobiologiske faktorer, socialfaglig viden, pædagogisk observation, psykiatri og psykologi, der er rettet mod interventioner i behandlings-miljøer og mod valg af foranstaltninger (micro og macro struktur). 

Den er således et svar på en éndimensionel forståelse af individet.

 

 

Udredning består af 4 dele

 

1. Historie af belastende/negative livsoplevelser.  

Den bedst mulige rekonstruktion af barnets udviklingshistorie fra så mange kilder som muligt.  

 

2. Historie om relationel sundhed

Kvaliteten af relationer igennem udviklingen. En retrospektiv rekonstruktion af barnets liv fra så mange kilder som muligt.
 

Punkt 1 og 2 deles op i genetik, epigenetik, fostertilstand, postfødsel (0-2 mdr.), spædbarn (første år), tidlig barndom (2-5 år), barndom (6-12 år) og ungdom (13-18 år). Tilsammen vil det give et billede af udviklingsrisiko i de forskellige faser, der vil pege mod, hvorledes dette kan have påvirket barnets udvikling. Dette gøres i udredningen gennem en kvantificeringsproces, der integrerer: timingen, graden (alvorligheden), mønstre og arten af udviklingsmæssige belastninger, hvilket sammenholdes med resiliensfaktorer og relationelle buffere.  

 

3. CNS functional status. Functional brain map

Screening af den aktuelle funktion af nervesystemet; ressourcer og begrænsninger. Functional brain map er baseret på kliniske analyser på basis af input fra omgivelserne og evt. samtale med/observation af barnet. Alderstypisk udvikling og tilstands-/kontekstafhængig funktion overvejes.  

 

4. Aktuel relationel sundhed

Kvaliteten og kvantiteten af relationel interaktion barnet har i det aktuelle miljø; kan bruges til revurdering af foranstaltning ved evt. hjembringelse.

BRUCE PERRY | NMT

 

Certificeret i Bruce Perrys The Neurosequential Model of Therapeutics (NMT).