Supervision

Jeg superviserer i professionelle miljøer ud fra mentalisering, neuroaffektiv og/eller neurosekventiel teori og praksis. Supervisionen skal understøtte den professionelle i at håndtere udfordringer i hverdagen samt at skabe udvikling fagligt og fagpersonligt. Der vil være mulighed for at få udleveret psykoedukationsmateriale og materiale rettet mod interventioner.

 

Jeg sørger for at etablere et afslappet, uhøjtideligt, fordomsfrit og trygt supervisionsmiljø. Vi kan evt. mødes for at høre nærmere til formen for, og tilgangen til, supervisionen.

 

 

ERFARING 

 

Jeg har erfaring fra supervision af:

 • Special institutioner (regionale, private, kommunale)

 • Plejefamilier

 • Familieplejekonsulenter

 • Familiebehandlere

 • Skoler (specialskoler og familieskole)

 • Psykologer (individuelt)

 • Psykologer mod autorisation (de 40 timers ekstern supervision)

 

Jeg har erfaring med at supervisionsforløb med stor effekt kan starte op med, eller løbende blive suppleret af, et mindre undervisningsforløb. Dette rettet specifikt i forhold til relevante målgrupper og den tilgang og forståelse, der skal danne omdrejningspunkt for supervisionen. 

 

 

PRISER

 

Priser på supervision

Individuelt: 1000,-

Gruppe (flere end 2): 1500,-

Store grupper (flere end 6): 2000,-

For supervision ud af huset tillægges halvdelen af timeprisen pr. køretime.

 

 

EKSEMPLER

 

Eksempler på aktuelle pakker og forløb:

Supervision for psykologer mod autorisation (40 timer)

 

Fokuspunkter fra tidligere supervisioner:

 

 • At rådgive og vejlede ud fra Bruce D. Perrys tilgang

 • Neuroaffektive forståelser og samspil – i professionelle miljøer og hos børn og unge

 • Test og udredning – formidling og fortolkning af tests

 • Psykologen som igangsætter af udviklings- og forandringsprocesser

 • Testningens rolle i konsultativ praksis

 • Konsultative processer

 • Interventioner rettet mod organisationsudvikling

 • Live supervision

 

Der vil i løbet af supervisionen blive udleveret eget udviklet materiale og Bruce D. Perrys materiale til rådgivning og psykoedukation.

 

Supervision til organisationer i udvikling (fra 28 timer)

Et målrettet tilrettelagt forløb med uddannelse i forhold til centrale begreber og forståelser i forhold til den konkrete organisations hverdag, efterfulgt af supervision i forhold til konkrete sager. Forløbet tilrettelægges ud fra organisationens hverdag.

 

Supervision for psykologer der varetager komplekse opgaver i forhold til børn, unge og familier (15 timer)

Et forløb der sammenkobler uddannelse og relevante undervisningssekvenser rettet mod at kunne forestå rådgivning og psykoedukation til andre professionelle eller klienter i komplekse sager.   

 

SUPERVISION

 

Autoriseret cand. psych. med erfaring med supervision, undervisning, udredning og intervention.