NMT Udredning

– herunder Functinal Brain Map

 

Jeg tilbyder udredning af børn og unge ud fra  Bruce Perrys neurosekventielle teori samt Functinal Brain Map.

 

NMT er en vurdering, der vil hjælpe til at fastsætte og målrette intervention og behandling for et specifikt barn.  NMT er en integration af neurobiologiske faktorer, socialfaglig viden, observation/viden, psykiatri og psykologi, som er rettet mod interventioner i behandlingsmiljøer.

 

Udredningen screener den aktuelle funktion af nervesystemet; ressourcer og udfordringer inden for forskellige områder som bl.a. sanseintegration, regulering, relations kompetence og kognition.

Der kan på baggrund af udredningen opstilles forslag til interventioner specifikt rettet til det enkelte barn eller ung.

 

Der kan efter aftale laves en eventuel opfølgning med vurdering af affekten ud fra de opstillede interventioner.

NMT

 

Neurosequential model of therapeutics – målrettet behandling og foranstaltning for et specifikt barn.