Baggrund

Jeg er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, udredning, terapi og tilrettelæggelse af behandlingsforløb implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og almenområdet.

Derudover superviserer jeg plejefamilier, specialinstitutioner og familiecentre, ligesom jeg holder tema- og undervisningsdage ud fra en neuroaffektiv og neurosekventiel tilgang.  

Knud Hellborn

–––

 

Fagligt fokus:

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Jeg er uddannet hos Susan Hart og Marianne Bentzen i Neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi.

Jeg er sammen med Susan Hart og Marianne Bentzen medudvikler af NUSSA, som er et udviklings- og legebaseret børnegruppeprogram for 3-12 årige.

 

Sammen med Jesper Birck, Anne Blom Corlin og Susan Hart er vi ved at udvikle et Neuroaffektivt mentaliseringsinterview (NMI)

 

Derudover er jeg sammen med Susan Hart og Jesper Birck medudvikler af Emotional Scale (EDS), der en en test, som skal måle et barn, en ung eller voksens emotionelle kompetencer, og gennem en udviklingsprofil målrette interventioner mod emotionel personlighedsudvikling. EDS er således også en vurderingsmetode, der kan benyttes til at pege på relevante behandlingstiltag ud fra ”What works for whom”.

Neurosekventiel teori

Jeg er certificeret supervisor Bruce Perrys udredning Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) hos Perrys Child Trauma Academy i Houston.

 

Erfaringer fra ansættelser

Psykolog på kommunal skole- og dagbehandlingsinstitution. Behandlingsplaner og intervention af udsatte og traumatiserede børn ud fra en psykodynamisk, tilknytningsbaseret og neuroaffektiv forståelsesramme.

Psykolog i PPR afdeling i kommunalt regi - opstart af projekt omkring inkluderende dagbehandling på skoleområdet.

Psykolog og supervisor på udviklingsprojekt i daginstitution i kommunalt regi. Implementering af neuroaffektiv udviklingspsykologi, Theraplay og NMT udredning og behandling af traumatiserede børn.

Selvstændig psykolog med fokus på oplæg, kurser og supervision.

Uddannelse og kurser 

Uddannet psykolog, autoriseret af psykolognævnet

Barnets psykiske udvikling og udviklingsforstyrrelser (Dansk psykologforening)

Systemisk og narrativ psykoterapi for psykologer I (Inpraxis)
Systemisk og narrativ psykoterapi for psykologer II (Inpraxis)

Legeterapi og behandling af traumatiserede børn (Dansk psykologforening)

Psyke og soma (Dansk psykologforening)
 

Supervision af andre faggrupper (Dansk psykologforening)

Neuroaffektiv psykoterapi (Susan Hart)

Theraplay Level 1
Theraplay Level 2

ICDP trin 1
ICDP trin 2
Certificeret i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) at Bruce Perry Child Trauma Academy, Houston
Certificeret supervisor i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) at Bruce Perry, CTA, Houston
 

Udviklingsprojekter

Udviklet metode til at arbejde med børnegrupper - "Neuroaffektiv udviklingspsykologisk Struktureret Aktivitet" sammen med kropspsykoterapeut Marianne Bentzen og psykolog Susan Hart

Medudvikler af Emotional Development Scale sammen med psykolog jesper birck og psykolog Susan Hart i samarbejde med Hogrefe.