Baggrund

Vi udvikles som mennesker gennem de relationer vi oplever livet igennem. Hjernen udvikles gennem interaktioner med omgivelserne. Det er disse interaktioner der modner de personlighedsmæssige strukturer og gør, at vi udvikler vores specifikke ressourcer og psykiske ubalancer.

 

Jeg er autoriseret cand. psych., arbejder til dagligt med supervision, udredning, terapi og undervisning. Mit primære arbejdsområde er rettet mod belastningsreaktioner og traumer herunder børn og unge, der kan forstås indenfor rammen af udviklingstraumer.

 

Jeg er certificeret i Bruce D. Perrys udredning neurosequential model of therapeutics (NMT) samt certificeret som underviser og supervisor i Perrys neurosekventielle tilgang hos Perrys Child Trauma Academy i Houston.

 

Desuden superviserer jeg plejefamilier, psykologer, specialinstitutioner, skoler og familiecentre, ligesom jeg holder tema-/undervisningsdage om mentalisering, neuroaffektive og neurosekventielle forståelser og tilgange, særligt i forhold til psykotraumatologi.

 

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog ved PPR og ved Børne- og familierådgivning, været krisepsykolog, behandler af stress og belastningstilstande hos voksne, psykologfaglig leder i kommune, samt undervist på Aarhus Universitet.

 

 

FAGLIGT FOKUS

 

Bruce D. Perry og den neurosekventielle tilgang

Jeg har gennem tre faser uddannet mig hos Bruce D. Perry og the Child Trauma Academy og er på baggrund heraf certificeret i hans tilgang og udredning ”The Neurosequential Model of Therapeutics”, NMT. Jeg er ligeledes en del af certificering som supervisor og underviser i Bruce Perrys neurosekventielle teori og praksis.

 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Jeg er uddannet hos Susan Hart og Marianne Bentzen i neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi.

 

Jeg holder undervisnings- og temadage i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Desuden er jeg medudvikler på Emotional Development Scale, der er en test, der skal måle et barn, en ung eller en voksens emotionelle kompetencer, og gennem en udviklingsprofil målrette interventioner mod emotionel personlighedsudvikling. EDS er således også en vurderingsmetode, der kan benyttes til at pege på relevante behandlingstiltag ud fra ”What Works for Whom?”.

 

Jeg underviser bl.a. i udvikling af mentaliseringsevne, former for mentalisering og mentalisering i praksis. Omsorgssvigt og traumer har stor betydning for udvikling af mentalisering hos børn, unge og voksne. Derfor er udvikling af mentaliseringsevne, eller mangel herpå, en central del af forståelsen for børn og unges reaktioner i hverdagen, og for at identificere vejene til udvikling.

 

 

ERFARING

 

Erfaring fra ansættelser

Ansat som psykolog i kommunalt regi; PPR og Børne- og familie rådgivning

 

Krisepsykolog for HR afdeling

 

Behandling af stress og belastningsreaktioner

 

Underviser på Aarhus universitet; gæsteunderviser på Aalborg universitet, psykologuddannelsen

 

Psykologfaglig leder i kommunalt regi

 

Behandling og udredning af udsatte unge og traumatiserede unge på institutioner

 

Supervision af andre faggrupper og af psykologer mod autorisation

 

 

UDDANNELSE

 

Udannelser og iganværende udannelser

Uddannet psykolog; autoriseret af psykolognævnet

 

Certificeret i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) v. Bruce Perry Child Trauma Academy i Houston

 

Supervisor og mentor uddannelse i Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) v. Bruce Perry Child Trauma Academy i Houston

 

Ophold hos Bruce Perry flagship i Charlotte, North Carolina

 

Deltager og underviser på konferencer i The Neurosequential Model ved Bruce Perry i Banff, Canada

 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og psykoterapi V. Susan Hart & Marianne Bentzen

 

Kurser og uddannelse i mentaliseringsbaseret behandling ved Anna Freud centret i London og ved Center for Mentalisering

 

Diverse kurser i krisepsykologi og somatisk traumeterapi; bl.a. hos Atle Dyregrov og Babette Rothschild

 

2-årig efteruddannelse i kognitiv terapi; herunder rettet mod stress, angst, depression, personlighedsforstyrrelser, ADHD

 

Certificeret i det evidensbaserede program ART® (Agression Replacement Training)

 

Udredningsmodulet psykologisk undersøgelsesmetodik til specialistuddannelsen under dansk psykologforeningSupplerende kurser i testning, herunder Rorschach, WISC, RIAS, MACI, D2, Reys complex figure, Tower of London

 

Tværgående modul specialistuddannelse under dansk psykolog forening

 

Forskningsmodulet til specialistuddannelse i psykoterapi

 

 

UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSPROJEKTER

 

Jeg er med i flere udviklings- og forskningsprojekter:

I øjeblikket fylder udviklingen af Emotional Development Scale rigtig meget. Udviklingen foregår bl.a. i samarbejde med Susan Hart og Knud Hellborn. Det er udarbejdelsen af en test, der skal måle emotionelle kompetencer hos et barn, ung eller voksen, til skabelse af en udviklingsprofil, der kan målrette interventioner mod emotionel personlighedsudvikling.

 

Forskningsprojekt vedrørende mentalisering, der undersøger mentalisering ved brug af redskabet "The Reflective Functioning Questionaire – Youth Version", som er et lovende redskab til at vurdere mentalisering hos unge i alderen 12-18 år i klinisk praksis. Formålet med projektet var dels at undersøge mentaliseringsevne hos unge i aldersgruppen 12-18 år. Dels at bidrage til videreudvikling, validering og standardisering af redskaber til måling af mentalisering hos unge.

 

I øjeblikket arbejder jeg sammen med Bruce D. Perrys CTA, med at etablere en måde at lave en certificering i NMT i Danmark.

 

Samtidig arbejder jeg med implementering af neurosekventielle tilgange i pædagogiske miljøer og behandlingsmiljøer.

 

Særlige interesseområder og udviklingsprojekter

Bruce D. Perrys neurosekventielle teori, tilgang og NMT udredning – implementeringen i Danmark

 

Medudvikler af EDS (emotional development scale) sammen med bl.a. Susan Hart

 

Neuroaffektiv udviklingspsykologi og personlighedsudvikling

 

Psykotraumatologi; bl.a. deltager ved International Trauma Conference 2013 i Boston

 

At skabe rammerne for udvikling af behandling af belastningsreaktioner, traumer og udviklingstraumer. 

 

Forskningsprojekt: At undersøge mentaliseringsevne hos unge i aldersgruppen 12-18 år. Videreudvikling, validering og standardisering af redskaber til måling af mentalisering

 

Udgivelser: Kapitlet ”Når børn og unge oplever traumer” i "Mentaliseringskompetence i professionel praksis med udsatte børn, unge og familier" af Maja Nørgård Jacobsen og Michael Adam Cho Guul

 

Udvikling af neuroaffektiv behandlingsformer rettet mod unge. I samarbejde med Knud Hellborn og Susan Hart

BAGGRUND

 

Autoriseret cand. psych, og erfaring med udredning og intervention rettet mod børn
og unge.