Knud Hellborn Psykolog

Temadage og oplæg

At arbejde neurosekventielt i en kommunal kontekst

Jeg holder temadage og oplæg om, hvordan man kan arbejde med børn og unge ud fra Neurosekventiel teori og Functional Brain Map

Temadage og kurser

Neuroaffektiv teori og praksis

Jeg holder temadage og kurser ud fra Neuroaffektiv Udviklingspsykologi

NMT udredning

Udredning med afsæt NMT

Jeg tilbyder vurdering af børn og unge ud fra Child Trauma Academys neurosekventielle teori samt Functinal Brain Map

Supervision

Grupper og enkeltpersoner

Jeg superviserer forskellige faggrupper ud fra neuroaffektiv  teori og praksis. Supervisionen skal understøtte den faglige og fagpersonelle udvikling. 

Baggrund

Knud Hellborn

Jeg er autoriseret psykolog og arbejder til dagligt med undervisning, udredning, terapi og tilrettelæggelse af behandlingsforløb samt implementering af neurosekventiel og neuroaffektiv udviklingspsykologi som forståelsesramme på både specialområdet og almenområdet. Derudover superviserer jeg plejefamilier, specialinstitutioner og familiecentre, ligesom jeg holder temadage ud fra enten en neuroaffektiv eller neurosekventiel tilgang.  

Læs mere